قابل توجه دانشجویان محترمی که دروس روان شناسی عمومی ، آسیب شناسی روانی 1و2 ،بهداشت روانی و متون تخصصی روانشناسی را در ترم دوم سال تحصیلی  ۸۹- ۸۸  با اینجانب گرفته اند .

لطفا قبل از شروع کلاس ها نسبت به تهیه منابع درسی مذکور به شرح ذیل اقدام فرمایند:

روان شناسی عمومی

منبع اصلی : روان شناسی عمومی ،تالیف دکتر حمزه گنجی ،نشر ساوالان

منابع پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر(اختیاری) :  

 ۱- زمینه روانشناسی سانتراک ،تالیف جان دبلیو سانتراک، مترجم مهرداد فیروز بخت ، انتشارات رسا

۲- زمینه روانشناسی هیلگارد ، تالیف اتکینسون ، ترجمه دکتر محمد تقی براهنی ،انتشارات رشد

آسیب شناسی روانی1

منبع اصلی : آسیب شناسی روانی ،تالیف دیویسون ،نیل و کرینگ ،مترجم دکتر مهدی دهستانی،نشر ویرایش

آسیب شناسی روانی 2

منبع اصلی : آسیب شناسی روانی 2 ،تالیف دکتر غلامحسین جوانمرد ،انتشارات پیام نور

منابع پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر هر دو درس( اختیاری) :  

  ۱- روان شناسی مرضی جلد اول و دوم ، تالیف ساراسون ، ترجمه دکتر بهمن نجاریان ، انتشارات رشد

  ۲- آسیب شناسی روانی ،جلد 1و2 ،تالیف روزنهان – سلیگمن ،مترجم یحیی سید محمدی

   ۳- سرگذشت بیماران روانی به روایت DSM-IV مترجمان دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس

بهداشت روانی

منبع اصلی : بهداشت روانی ،تالیف دکتر محمد علی احمد وند ،انتشارات پیام نور

منابع پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر( اختیاری): 

 ۱- بهداشت روانی ،تالیف ساپینگتون ،مترجم حمید رضا حسین شاهی ،ناشر انتشارات روان

۲- بهداشت روانی ،تالیف دکتر سعید شاملو ،انتشارات رشد

۳- بهداشت روانی ،تالیف دکتر حمزه گنجی ، انتشارات ارسباران

متون 1

منبع اصلی:متون روان شناسی عمومی به زبان خارجی1 ،تالیف منوچهر جعفری گهر ، انتشارات پیام نور

متون 2

منبع اصلی : متون روان شناسی عمومی به زبان خارجی2 ،تالیف محمود علیمحمدی ،انتشارات پیام نور

منابع پیشنهادی جهت مطالعه بیشتر هر دو درس( اختیاری):     

 ۱- نخستین درسهای ترجمه ،تالیف فرزانه فرحزاد،مرکز نشر دانشگاهی

۲- اصول و مبانی ترجمه ،تالیف طاهره صفار زاده ،نشر همراه

۳- واژه نامه روانشناسی - تالیف محمد تقی براهنی و همکاران  - نشر فرهنگ معاصر

+ درج شده در جمعه سی ام بهمن ۱۳۸۸ ساعت 21:36 |


Powered By
BLOGFA.COM